Strona którą oglądasz/oglądacie Państwo jest jednym z efektów współpracy Stowarzyszeń „Jedna Odra” i „Biało-Czerwone Opole” z Ministerstwem Obrony Narodowej i innymi instytucjami, podmiotami i osobami. Na przełomie lat 2019/2020 przedstawiliśmy Państwu wystawę „Szlak Pamięci Powstań Śląskich na Opolszczyźnie”, która stała się pretekstem do odkrycia pasjonującej historii Opolszczyzny w okresie trzech Śląskich zrywów lat 1919-1921.

Logo Stowarzyszenia Jedna Odra
Logo Stowarzyszenia Jedna Odra

Dziś pragniemy odkryć kolejną zapomnianą kartę dziejów naszegoregionu, jaką jest opór przeciwko nazistowskiej władzy. W niemieckim wówczas Opolu, działała struktura Armii Krajowej, złożona z autochtonów, członków RODŁA i tbyłych powstańców. Inspektorat Opolski AK nosił kryptonim „Skorpion” i to o nim chcemy opowiedzieć na niniejszej wystawie.

Logo Stowarzyszenia Biało-Czerwone Opole
Logo Stowarzyszenia Biało-Czerwone Opole

Podnosimy jednak poprzeczkę względem poprzedniej naszej wystawy. Z jednej strony, wyciągając wnioski z dotychczas realizowanych projektów, nadajemy planszom wystawowy bardziej przystępną formę i okraszamy je przy tym materiałami audiowizualnymi (stąd zachęcamy do skanowania kodów QR znajdujących się na poszczególnych planszach). Z drugiej strony, zgłębiamy temat o wiele gorzej rozpoznany i zbadany, niż zagadnienie powstań śląskich. Tym samym w wielu miejscach nasza wystawa będzie podawała informacje szczątkowe lub niepełne. Liczymy jednak, że powstanie niniejszej wystawy będzie impulsem do podjęcia historycznych badań nad Armią Krajową na Opolszczyźnie i wkrótce temat ten zostanie lepiej poznany.

Logo Ministerstwa Obrony Narodowej
Logo Ministerstwa Obrony Narodowej

Wystawie towarzyszy wydanie jej katalogu oraz powstanie strony internetowej opolska-ak.pl. Projekt „Nieznana historia Armii Krajowej” realizowany jest w ramach konkursu Ministra Obrony Narodowej pn. „WDZIĘCZNI BOHATEROM – ŻOŁNIERZOM ARMII KRAJOWEJ” w roku 80. rocznicy powstania AK.

Logo Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Opolu
Logo Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Opolu