Antypolska polityka władz niemieckich

Historycy uważają, że proces germanizacji Polaków na Śląsku rozpoczął się w XVIII wieku za panowania króla pruskiego Fryderyka II. Jego następcy, pomimo zmieniających się form ustrojowych państwa niemieckiego, kontynuowali politykę swego poprzednika.

Jeden z nagłówków gazet z czasów prześladowań Polaków

W drugiej połowie XIX wieku podczas panowania Otto von Bismarcka, kanclerza Rzeszy, z polskimi Ślązakami walczono w każdej dziedzinie życia – od edukacji, po gospodarkę i kulturę. Państwo pruskie pracowało jak dobrze naoliwiona maszyna. Taka polityka doprowadziła do sytuacji, w której to na Śląsku powstała specyficzna grupa ludności – nie poczuwająca się do bycia częścią niemieckiej wspólnoty narodowej, ale także nie identyfikująca sie jako Polacy. Ludzie ci władali jednak językiem polskim, posiadali także polskie obyczaje i obrzędy..

W początkach XX wieku antypolska akcja na Śląsku weszła na zupelnie nowy poziom – rozpoczął się terror fizyczny. Oskarżani o wspieranie powstań śląskich Polacy zostali potraktowani jako "piąta kolumna". Dochodziło do skrytobójczych mordów na działaczach narodowych, a wiekszość liderów została zmuszona do opuszczenia regionu w obawie o swoje życie..

Górnoslazak, 1921, nr 22, cz.1
Górnoslazak, 1921, nr 22, cz.1

Prawdziwy pogrom Polaków nastąpił po dojściu Hitlera do władzy. Niemieccy naziści postawili sobie za cel całkowite wyrugowanie polskości na Śląsku – od jej kulturowych śladów po fizyczną eksterminację aktywistów. Po agresjii III Rzeszy na Polske doszło do masowych zatrzymań i wywózek do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie. Z terenu Opolszczyzny wywieziono ok. 300 lokalnych działaczy. Wielu z nich nigdy nie wróciło..