Opolanie w walce z nazizmem

Wojenna zawierucha sprawiła, że Opolanie rozproszyli się po przeróżnych zakątkach nie tylko Polski, ale także Europy. Opolskich Ślązaków spotkać można było wszędzie tam, gdzie trwała walka z nazistowskimi Niemcami w jakiejkolwiek postaci:

  • walczono z bronią w ręku w oddziałach partyzanckich na Lubelszczyźnie, Sandomierszczyźnie, Wileńszczyźnie czy w Górach Świętokrzyskich
  • konspirowano w Krakowie w ramach grupy"Biały Węgiel"
  • wchodzono w nazistowskie struktury administracyjne wykorzystując doskonal znajomość języka niemieckiego i zatrudniano się na urzędniczych stanowiskach. Dzięki tego typu działalności w Opocznie udało się pozyskać informacje o łapankach i aresztowaniach;
  • zorganizowano konspirację wewnątrz obozów koncentracyjnych w postaci Komitetu Pomocy Koleżeńskiej Opolan w Buchenwaldzie czy grupy więźnięw do przeprowadzenia zbrojnego powstania;
  • wytyczano szlaki kurierskie z Krakowa do Opola celem przesyłania niezbędnej pomocy dla rodzin osób wywiezionych do obozów.

Nie można zapomnieć także o tych wszystkich, którzy wcieleni siłą do wojska niemieckiego zmuszeni zostali, by walczyć po niewłaściwej stronie w tej strasznej wojnie. Wielu Opolan zdezerterowało, nie chcąc walczyć za obca sprawę. Przedostawali się na zachód Europy, by dołączyć do państw sprzymierzonych z Polską, takich jak Wielka Brytania czy Francja. Zasilali tam różne formacje – od Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po francuski ruch oporu.

Miejsca aktywności Opolan
Miejsca aktywności Opolan