Śląsk Opolski w walce z nazizmem

Niniejsza mapa przybliża skalę walki Opolan z niemieckim najeźdźcą po wybuchu II wojny światowej. Zaznaczone na niej zostały m. in.: miejsca schronień dla Polaków ukrywającyh się przed aresztowaniem, radiostacja służąca do komunikowania się z centralą AK, obszary znanych akcji dywersyjnych takich jak np. wysadzanie torów kolejowych czy też punkty pomocy dla więźniów z obozów pracy.

Mapa walk opolskiego podziemia na terenie obecnego województwa opolskiego w czasie II wojny światowej.
Mapa walk opolskiego podziemia na terenie obecnego województwa opolskiego w czasie II wojny światowej.